Janez Per se v društvenem življenju občine Mengeš udejanja že od svoje rane mladosti. Otroštvo je preživljal na domačem dvorišču in v očetovi kovačnici. Doma so imeli kmetijo, zato je bil vajen dela, prosti čas, kolikor mu ga je ostalo, pa je izkoristil za udejstvovanje v različnih mengeških društvih, v Kulturnem društvu Mengeška godba ter v Prostovoljnem gasilskem društvu Mengeš, kjer je imel vlogo desetarja.

Vseskozi je skrbno in vestno obdeloval svojo kmetijo, ljubezen in pripadnost kraju pa je poleg udejstvovanja v društvih začel udejanjati s sodelovanjem v Krajevni skupnosti Mengeš, nato pa so ga demokratično vrenje in slovenska pomlad v letih 1989–90 spodbudila, da se je vključil v takratno Slovensko kmečko zvezo, današnjo Slovensko ljudsko stranko. Čeprav je bil aktiven glasbenik v Alpskem kvintetu, je sprejel izziv in je en mandat, od 1995 do 1998, uspešno vodil občino Mengeš – postal je njen prvi župan po odcepitvi od občine Domžale. Med letoma 1996 in 2000 je bil poslanec Državnega zbora, izvoljen na listi Slovenske ljudske stranke. S svojimi kolegi je ustanovil parlamentarni Diksilend bend. Z glasbenim delovanjem doma in v tujini pa je ponesel dober glas o Mengšu ter njegovo prepoznavnost predvsem na nemško govoreča področja, kjer je bil pobudnik za številna medkrajevna sodelovanja , pobratenja občin in gostovanja društev.

Je član številnih glasbenih sestavov. Najdlje je član Kulturnega društva Mengeška godba, že več kot 60 let. S svojo prepoznavnostjo je pomagal spletati številna poznanstva z drugimi glasbeniki in godbami doma in v tujini. Ima tudi zasluge, da je Mengeška godba sodelovala v znani oddaji Muzikanten štadel Karla Mojka na avstrijskem Štajerskem ter v Bolznu na Južnem Tirolskem. Povezal je tudi občine Mengeš, Beljak ter številne druge. Sodeluje tudi v delovnih organih društev in godb, trenutno je član upravnega odbora, več let pa je bil tudi član nadzornega odbora Mengeške godbe kot tudi Zveze slovenskih godb. Redno se zavzema za godbeni podmladek, za igranje pri godbi pa je navdušil tudi velik del svoje ožje in širše družine. Je eden od štirih predlagateljev oziroma snovalcev narodnozabavne prireditve Pod mengeško marelo, ki ima v Sloveniji med tovrstnimi prireditvami najdaljši staž. Od leta 2015 je poleg rednega igranja v Mengeški godbi prevzel še dirigentsko palico oziroma umetniško vodenje Veteranske sekcije Mengeške godbe, ki jo z veliko zagnanostjo pripravlja na številne nastope. Je tudi dolgoletni član in zadnja leta tudi vodja narodnozabavnega ansambla Alpski kvintet, v katerem deluje kot baritonist in basist že 50 let. V tem času je postal eden najboljših basistov narodnozabavne glasbe v Evropi.

Za svoje udejstvovanje na glasbenem področju je prejel številna priznanja: leta 2007 je prejel zlato priznanje za dolgoletno vsestransko delo v občini Mengeš. Je prejemnik bronaste, srebrne in zlate Callusove značke ter posebnega Liparjevega priznanja za več kot 60-letno delovanje v Mengeški godbi, ki mu ga je leta 2019 podelila Mengeška godba. V godbi je častni član, prav tako pa je tudi prejemnik mednarodnih glasbenih nagrad, kot je Oberkreiner award za živjensko delo, ki jo je prejel leta 2019. To je največja nagrada za narodnozabavno glasbo, ki jo mednarodna strokovna glasbena žirija podeljuje domačim in tujim ansamblom in glasbenim posameznikom s področja Nemčije, Švice in Slovenije.

Poleg glasbe je dejaven tudi pri organizaciji Mihaelovega sejma, ki je bil nekdaj eden največjih na Kranjskem. Tega so ustanovili: Janez Per, Štefan Borin in Franc Zabret v letu 1993, pod okriljem Krajevne skupnosti, Gasilskega društva, Turističnega društva in Mengeške godbe. Za izvedbo je skrbel odbor Mihaelovega sejma, leta 1996 pa je bilo z namenom ohranjanja kulturne dediščine ustanovljeno Kulturno društvo Mihaelov sejem, katerega ustanovni član je bil tudi Janez Per. Je tudi dolgoletni član Turističnega društva Mengeš. S svojim delom, predvsem na področju glasbe, je ogromno prispeval k promociji Mengša, tako doma kot v tujini.

Za vse njegovo udejstvovanje v občini Mengeš se Janezu Peru podeljuje naziv častni občan občine Mengeš.