Za področje čiščenja odpadnih voda v občini Mengeš skrbi:

CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE - KAMNIK
Študljanska 91
1230 Domžale
T: 00 386 1 724 65 00
E: dovozi@ccn-domzale.si