Za vzdrževanje semaforskih naprav v občini Mengeš skrbi:

EL-TT, d. o. o.
Suhadole 21
1218 Komenda
Stanislav Vodlan
M: 00 386 41 754 419
E: ELTT@siol.net