Občina Mengeš

Redne volitve poslancev v državni zbor, dne 24. 4. 2022

Redne volitve poslancev v državni zbor, dne 24. 4. 2022


Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi volišč in območij volišč, 4. 3. 2022
Sklep o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora za predstavitev kandidatov za volitve v državni zbor 2022 (glasilo Mengšan)
Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest, 23.2.2022
Sklep o določitvi volišč in območij volišč, 16.2.2022