AKCIJA PEŠEC - BODI preVIDEN

Med 2. in 15. februarjem 2015 poteka nacionalne preventivna akcija Pešec v okviru Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 2013-2022.

Ker spadajo pešci spadajo med ranljivejše skupine udeležencev v prometu, je njihova varnost ena izmed prioritet Nacionalnega programa. Največ prometnih nesreč z udeležbo pešcev se zgodi v jesenko-zimskih mesecih, od oktobra do marca, zato so tudi aktivnosti usmerjene v to obdobje. Velika večina prometnih nesreč z udeležbo pešcev se zgodi znotraj naselij ali v njihovi neposredni bližini.
 
Na Javni agenciji RS za varnost prometa – Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so pripravili več aktivnosti na to temo, ki potekajo v sodelovanju s slovenskimi šolami, občinskimi SPV-ji, Policijo in nevladnimi organizacijami. Preventivne aktivnosti po slovenskih šolah potekajo v okviru pouka, ko otroci obravnavajo temo varnosti pešcev v prometu in uporabi odsevnih predmetov. Več informacij o akciji PEŠEC in pregled konkretnih aktivnosti posameznih nosilcev si lahko preberete na spletnih straneh Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa.
 
Tudi s strani Občine Mengeš želimo vse pešce opozoriti na pomembnost uporabe svetlih oblačil in odsevnih predmetov, ko se sprehajajo ali tečejo po prometnih površinah ter posebno pozornost pri prečkanju cest v naseljih in hoji ali teku po cestiščih izven naselij, da jih bodo vozniki lažje opazili in bomo lahko skupaj preprečili nevarnost nesreč ne samo času akcije Pešec, ampak celo leto.
 
Franc Jerič, Župan Občine Mengeš