ALI S PARKIRANJEM NA KULTURNEM SPOMENIKU SPOŠTUJEMO KULTURNO DEDIŠČINO?

Občina Mengeš ureja okolico tudi ob kulturnih spomenikih v občini, saj je spoštovanje naše zgodovine in kulturne dediščine pomembno, posebej ob prelomnih, zgodovinskih trenutkih za dvig narodne zavesti in pripadnosti.
 
Tako se je ob prenovi Jelovškove ulice uredila tudi okolica Jelenovega znamenja, kulturnega spomenika na križišču Liparjeve in Ropretova ceste. Zgrajena je bila zelenica, zasadilo se je grmičevje in lipa, drevo življenja, tradicionalno slovensko drevo, ki je predstavljalo prostor za druženje. V mesecu septembru so pri pregledu okolice spomenika opazili, da je mlada lipa poškodovana, zato so jo morali odstraniti. V želji, da bi bila naslednja zasaditev uspešna, so z izvajalcem pregledali lokacijo in na površini kulturnega spomenika, na sami zelenici, našli parkiran osebni avto. O praksi nepravilnega, nekulturnega parkiranja ne velja zgubljati besed - obveščena je bila medobčinska redarska služba, ki bo površino kulturnega spomenika spremljala in v primeru nadaljnjih kršitev tudi ustrezno ukrepala. Občina bo z urejanjem okolice nadaljevala jeseni, predvidoma bo takrat zasajena tudi nova lipa.