ASFALTERSKA DELA NA ROPRETOVI CESTI BODO IZVEDENA SPOMLADI

V mesecu decembru 2017 je podjetje Gratel d.o.o. končalo z vgradnjo komunalnih vodov na 400 m odseku Ropretove ceste mimo VDC INCE. V celoti je izdelana fekalna kanalizacija, meteorna kanalizacija, plinovod, vodovod, telekom (priprava za optiko), elektro kabelska kanalizacija in javna razsvetljava (elektro kabelska kanalizacija). Cesta je izdelana do spodnjega ustroja, asfalt bo vgrajen spomladi, ko bo vreme toplejše. Takrat se bodo tudi postavili novi drogovi javne razsvetljave in namestile svetilke. Cestišče bo v času zime normalno prevozno in vzdrževano.