OBČINA NAMERAVA OBNOVITI BRV PRI KULTURNEM DOMU MENGEŠ

Zaradi precejšnje dotrajanosti brvi pri Kulturnem domu Mengeš oziroma pri vhodu v športni park smo se na Občini Mengeš odločili za obnovo brvi. V ta namen smo tudi rezervirali sredstva v proračunu in izdelali projekt PZI z detajlnim popisom del. Trenutno smo v fazi zbiranja ponudb za izbor najugodnejšega izvajalca, z deli pa se bo predvidoma pristopilo k obnovi v začetku meseca oktobra 2017. Dela bodo obsegala zamenjavo nosilne konstrukcije, podnic ter postavitev nove ograje in naj bi predvidoma trajala 14 dni. V času obnove bo za prehod Pšate postavljen lesen most.