ČISTILNA AKCIJA V OBČINI MENGEŠ TRADICIONALNO V APRILU

Tudi v letu 2018 se je čistilna akcija začela konec marca z društvenimi čistilnimi akcijami, ko so zainteresirana društva iz občine čistila dodeljena območja ter zaključila s skupinsko čistilno akcijo predzadnjo soboto v aprilu. V letošnji čistilni akciji je bilo sicer zbranih več smeti kot lani, vendar le zaradi večjih kosov, ki niso bili odloženi ob spomladanskem kosovnem odpadu. Še vedno pa so večji delež zbranih smeti v mestnih naseljih predstavljale nemarno odložene manjše smeti na javnih površinah, v manj strnjenih naseljih pa tudi gradbeni odpadki, manjša in večja bela tehnika in drugi odpadki.
 
Društvene čistilne akcije so se začele konec marca, ko je kar 38 društev z območja Občine Mengeš začelo s čiščenjem na vnaprej dogovorjenih območjih. V medsebojnem dogovoru glede razdelitve dodeljenih območij in v dogovoru z Občinsko upravo so društva očistila večji del občine. Zbrane smeti so člani društev odlagali v zabojnike, ki so bili postavljeni na Dobenu - pri Ručigajevem studencu, Loki pri Mengšu - na parkirišču pri mostu (Na gmajni), v Mengšu - na Muljavi (parkirišče pred Harmonijo), na ploščadi ŠD Partizan Mengeš in pri Zdravstveni postaji Mengeš, v Topolah - pri gasilskem domu.
 
Čistilna akcija se je že tradicionalno zaključila s skupinsko čistilno akcijo, ki je bila organizirana predzadnjo soboto v aprilu, 21. april 2018. Na dveh zbirnih mestih, za Kulturnim domom Mengeš in na Dobenu, se je zbralo več kot 50 prostovoljcev, ki so čistili na petih območjih, na Cegvenškem bajerju, na Dobenu, na območju Drnovega, na območju Zalog proti Kosezam in v Športnem parku Mengeš. Skupna čistilna akcija je potekala 2 uri, zbranih pa je bilo nekoliko manj nepravilno odloženih odpadkov kot v preteklih letih. Bogo Ropotar, podžupan Občine Mengeš, je povedal: »Na občini ugotavljamo, da se količina zbranih odpadkov v čistilni akciji vsako leto zmanjšuje. S tem se kaže, da se poleg dobro organiziranega odlaganja in zbiranja odpadkov, dviguje okoljska osveščenost občank in občanov. S čistilno akcijo bomo nadaljevali tudi v prihodnje, predvsem zaradi nadaljnjega osveščanja o pomenu čistega okolja.« Zaključek skupinske čistilne akcije z malico je v Mengšu potekal na prostoru Balinarskega kluba Mengeš, na Dobenu pa pri Dobenskem hramu.