COPS@ROAD V LOKI PRI MENGŠU: TESTENOVA ULICA IN GASILSKA CESTA

Na križišču Testenove ulice in Gasilske ceste v Loki pri Mengšu je postavljen opozorilni sistem COPS@road (Collision Preventing Safety System), ki s svetlobnim signalom opozarja voznike na povečano potrebo po previdnosti pri vključevanju na prednostno cesto v času, ko se po prednostni cesti približuje drugo vozilo.
Sistem na Testenovi ulici je sestavljen iz treh oddaljenih enot z detektorji vozil in svetlobnimi prikazovalniki. Z obeh neprednostnih smeri sta postavljeni enoti, ki vsebujeta prometni znak »Ustavi« na fluorescentno rumeni kontrastni tabli skupaj s prikazovalnikom z rumenima utripalcema in vgrajenimi detektorji vozil. Detektorji zaznajo približujoča se vozila in rumeni utripalci pričnejo opozarjati na povečano previdnost. Oddaljena detektorska enota je postavljena tudi ob prednostni cesti in zaznava vozila, ki se vozijo po prednostni smeri. V kolikor enota zazna sočasno približevanje vozil križišču na prednostni cesti ter hkrati neprednostni, rumeni utripalci na neprednostni cesti pričnejo s hitrejšo frekvenco opozarjati voznike na povečano previdnost. Prav tako utripalci pričnejo utripati hitreje v kolikor se vozila približujejo križišču s stranske ceste s prekoračeno hitrostjo.
Vse enote med seboj komunicirajo brezžično in se napajajo na sončno energijo. Poudariti je treba tudi, da sistem COPS@road ni semafor, ampak dodatni opozorilni sistem, ki voznike v realnem času opozarja na povečano previdnost na nevarnih prometnih točkah.