DELA ZA IZGRADNJO PRIZIDKA OŠ MENGEŠ V POLNEM TEKU

Gradbinci so po končanju del arheologov, dodatno poglobili gradbeno jamo, izvedli tamponsko gradbeno blazino debeline 0,5 m, naredili podložni beton temeljev in AB temelje. Sedaj je na vrsti gramozni nasip med temelji, izdelava kanalizacije med temelji ter izdelava podložnega betona pod tlakom kleti. Terminski plan gradnje je izdelava AB sten kleti do 20.8.2016 ter plošče nad kletjo do 31.8.2016. 
 
Občinska uprava