DELAVNICA LAS V MOJEM KRAJU

V torek, 27. 1. 2015 je v organizaciji RRA LUR v Mengšu potekala delavnica »LAS V MOJEM KRAJU«, kjer se je udeležencem podrobneje predstavilo kaj LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA sploh je, kako deluje, kdo jo sestavlja, kakšen je njen pomen za lokalni razvoj in kako lahko prek nje uresničijo svoje projektne ideje. Predstavljene so bile pretekle izkušnje in primeri dobrih praks ter možnosti financiranja raznovrstnih lokalnih dejavnosti in projektov.
 
Zaradi oblikovanja ključnega dokumenta LAS - Strategije lokalnega razvoja, v katero je potrebno vključiti predvsem lokalne potrebe, priložnosti in možnosti, je delo potekalo v skupinah, kjer so udeleženci pod vodstvom mentorjev RRA LUR analizirali prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti ter opredelili razvojne potrebe in možnosti območja. Delavnica se je zaključila z zbiranjem predlogov za ime Lokalne akcijske skupine ter pozivom udeležencem, da razmislijo o svojih idejah in možnostih za sodelovanje v LAS.
 
RRA LUR
Tehnološki park 19
Ljubljana