DIVJI PRAŠIČI NA PODROČJU DOBENA

Člani Lovske družine Mengeš že dve leti ugotavljamo, da so se na našem področju naselili divji prašiči. Sledimo tudi vedno večjo škodo na posevkih, predvsem koruzi. V letošnjem letu smo investirali tudi v privabljalno krmišče, ki naj bi zadrževalo to divjad globje v gozdu. Posebno v letošnjem letu smo zasledili že stalež okoli 20-ih divjih prašičev, katerih  zadrževanje je že zelo blizu naselij Dobeno, Loka pri Mengšu in Trzina.
4. septembra 2012 je član Lovske družine Mengeš Boris Janežič v predelu Jabelj (Habach) uplenil divjega merjasca z živo težo cca 180 kg. Za nadaljno preprečitev in zmanjšanje staleža  in škode bo potrebno še precej truda, čakanja in tudi lovske sreče.
 
Starešina Lovske družine Mengeš 
Jože Vahtar