Dostop do Osnovne šole Mengeš v času gradnje Nizkoenergijske večnamenske Športne dvorane Mengeš

V času gradnje Športne dvorane Mengeš je zaradi varnosti učenk in učencev ter drugih obiskovalcev spremenjen dostop do šole. Ureditev je v celoti predstavljena na spletni strani Osnovne šole Mengeš (povezava). Vse učenke in učence, starše in seveda zaposlene na šoli prosimo, da jo upoštevajo, saj tako poleg lastne varnosti zagotavljajo nemoten potek gradnje.
Hvala vsem za razumevanje in spoštovanje nove prometne ureditve oziroma dostopa do Osnovne šole Mengeš v šolskem letu 2019/2020.