Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je za tvorno sodelovanje pri delovanju OOZVVS Mengeš prejel listino »častni član«

V sredo, 11. decembra 2019, je v Kulturnem domu Groblje Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Domžale praznovalo 20-letnico delovanja. Na slavnostni seji sta Marko Trampuž, predsednik OOZVVS Mengeš ter Janez Gregorič, predsednik Pokrajinskega odbora veteranov vojne za Slovenijo Ljubljana okolica, Francu Jeriču, županu Občine Mengeš podelila listino »častni član« za tvorno sodelovanje pri delovanju OOZVVS Mengeš.
 
V uvodu je Janez Gregorič, predsednik Pokrajinskega odbora veteranov vojne za Slovenijo – Ljubljana z okolico, pozdravil prisotne goste in orisal 20-letno pot Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Domžale. Udeležence je povabil, da se z minuto molka spomnijo članov, ki jih ni več med njimi. Janez Gregorič se je še posebej zahvalil občinam Domžale, Mengeš, Lukovica, Moravče, Trzin, Kamnik in Komenda za finančno in moralno podporo.
V nadaljevanju je Janez Gregorič k besedi povabil prvega predsednika in podpredsednika združenja ter sedaj zveznega praporščaka Dominika Grmeka ter dr. Janeza Kušarja, veterana in častnika, da sta spregovorila o časih osamosvajanja ter o odhodu zadnjih vojakov JLA iz Slovenije.
V nadaljevanju je Danijel Božič, podpredsednik ZVVS Slovenije, povedal nekaj besed o osamosvojitvi Slovenije ter o bitkah, ki so potekale po različnih koncih Slovenije. Ob koncu svojega nagovora je ob 20-letnici delovanja OZVVS Domžale podelil jubilejno plaketo ZVVS.
Ob koncu sta Marko Trampuž, predsednik OOZVVS Mengeš ter Janez Gregorič, predsednik Pokrajinskega odbora veteranov vojne za Slovenijo Ljubljana okolica, Francu Jeriču, županu Občine Mengeš podelila listino »častni član« za tvorno sodelovanje pri delovanju OOZVVS Mengeš. Franc Jerič, županu Občine Mengeš, je ob prejemu listine povedal: »Zahvaljujem se za prejeto priznanje, listino za časno članstvo. Želim pa pojasniti, da sem vse, kar sem postoril v zadnjih letih, postoril, ker si ljudje, ki so sodelovali v osamosvojitveni vojni za Slovenijo, to zaslužijo. Včasih se premalo zavedamo, kakšna je bila njihova vloga, kako pomembni so bili v tej vojni in jim zato izkazujemo premalo spoštovanja, nekateri imajo do njih celo mačehovski odnos.«
Tina Drolc
(vir: www.donzalec.si)