GASILSKI DAN NA OSNOVNI ŠOLI MENGEŠ

Osnovna šola Mengeš v sodelovanju z Gasilsko zvezo Mengeš vsako leto v mesecu oktobru organizira gasilski dan (imenuje se tudi tehniški dan) za učence 7. razredov. Namen dneva je spoznavanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom.
V letošnjem letu je bil program razdeljen na pet ločenih tematskih področij po eno šolsko uro, v katerih so se učenci seznanili s požarno varnostnimi ukrepi v proizvodnih prostorih tovarne Filc Mengeš, ogledali so si opremljenost z gasilsko tehniko v PGD Mengeš, v šoli pa so spoznali več vrst gasilnikov, priročnih gasilnih sredstev in hidrantno omrežje. Gašenje z gasilniki so lahko praktično preizkusili, ogledali pa so si tudi film »Ogenj, anatomija uničevalca«!
Vtisi ob zaključku gasilskega dneva so bili spodbudni, saj so učenci z zanimanjem spremljali posamezne predstavitve, v pomoč za lažje razumevanje pa so jim bili tudi anketni listi, ki jih pripravijo pedagogi in v katere si učenci lahko zabeležijo pomembnejše informacije.
Vsekakor so takšna srečanja zelo dobrodošla, saj je zelo pomembno, da so mladim že dovolj zgodaj podane ustrezne informacije s področja požarnega varstva. S pridobljenim znanjem namreč lahko veliko pripomorejo k požarno varnostni kulturi, s tem pa tudi k zagotavljanju večje varnosti v sistemu zaščite in reševanja.
 
Tekst: Janez Koncilija
Foto: Janez Ravnikar