IZGRADNJA MANJKAJOČEGA DELA MENGEŠKE OBVOZNICE - SESTANEK PRI MINISTRU

Dne 10.10.2016 sta se župan Franc Jerič in direktor občinske uprave Urban Kolar udeležila sestanka pri ministru za infrastrukturo dr. Petru Gašperšiču, v zvezi izgradnje manjkajočega dela mengeške obvoznice.
 
 
Na sestanku so bili prisotni tudi predstavniki DARS-a in Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Navedeni sestanek je sledil dvema predhodnima sestankoma v tej zvezi, in sicer sestanku na DARS-u, dne 2. 9. 2016 in sestanku na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo, dne 12. 9. 2016.
 
 
Na sestanku pri ministru je bilo obljubljeno, da bodo v letu 2017 pridobljena vsa potrebna zemljišča (problematična so zgolj zemljišča, na katerem niso zaključeni postopki dedovanja), obnovljena vsa že pridobljena soglasja in novelirana projektna dokumentacija. Manjkajoči del obvoznice bi naj bil po predvidevanjih dokončan v letu 2018. Ponujeno možnost sofinanciranja s strani občine pa so zavrnili, saj da zakonodaja te možnosti ne dopušča.
 
 
Glede na dosedanje slabe izkušnje zaradi neaktivnosti države (brezplodni sestanki v obdobju 2011-2015), bo občinska uprava od pristojnih zahtevala sprotno obveščanje o njihovih obljubljenih aktivnostih (glede manjkajočih odkupov zemljišč, noveliranja projektne dokumentacije, izdajo gradbenega dovoljenja, postopku javnega razpisa in izbora izvajalcev…), vse to z namenom čimprejšnje izgradnje manjkajočega dela obvoznice in razbremenitve neznosne prometne situacije v Mengšu. Z vsemi aktivnostmi in informacijami v navedeni zadevi bomo občane sprotno obveščali.
 
 
Občinska uprava