IZVAJANJE DIMNIKARSKE JAVNE SLUŽBE V OBČINI MENGEŠ - SPREMEMBA POOBLAŠČENEGA IZVAJALCA

Spoštovani uporabniki dimnikarskih storitev, seznaniti vas želimo, da je na območju občine Mengeš prišlo do sprememb v izvajanju dimnikarske javne službe. Na javnem pozivu je bilo naše podjetje (Dimnikarstvo Dovrtel d.o.o., Koroška cesta 45, Kranj) spoznano kot najustreznejše, zato nam je Vlada RS na redni seji dne 24.12.2014 zaupala odgovornost za oskrbo malih kurilnih naprav, dimnikov in zračnikov. Informacija je objavljena tudi na uradnih spletnih straneh koncemdenta, Ministrstva za okolje in prostor (MOP), ter na spletni strani Občine Mengeš.
Ker nam je vsem v interesu, da se aktivnosti nadaljujejo čim bolj tekoče, se želimo s tem dopisom na kratko predstaviti in vas seznaniti z načinim dela.
 
 
Dimnikarstvo Dovrtel d.o.o.
Koroška cesta 45
4000 Kranj