IZVEDENA SO BILA OBNOVITVENA DELA VODOVODA IN CESTE NA LAVRIČEVI ULICI

Dne 15.11.2017 je podjetje Kosec Miha s.p. pričelo z rekonstrukcijskimi deli na 90 m dolgem odseku Lavričeve ulice. Dela so bila v prvih dneh decembra končana. Zamenjan je bil celotni vodovod v dolžini 90 m, 13 hišnih priključkov. Ko bo vreme toplejše in bolj suh sledi še izvedba asfaltiranja.