IZVEDENA SO BILA REKONSTRUKCIJSKA DELA ODSEKA JAPLJEVE ULICE

Dne 18.5.2017 je podjetje Kosec Miha s.p. pričelo z rekonstrukcijskimi deli na 50 m dolgem odseku neasfaltiranega dela Japljeve ulice. Zamenjan je bil neustrezen spodnji ustroj v debelini 30 cm, filc in položen nov asfalt ter urejeno odvodnjavanje meteorne vode. S posegom so se izboljšali bivanjski pogoji prebivalcev, saj ne bo več prahu, odstranjena pa je tudi živa meja, ki je že dlje časa ovirala voznike. Dela so bila končana v zadnjih dneh meseca maja.