JAVNA RAZGRNITEV OSNUTKA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POTRESU V OBČINI MENGEŠ

Javna predstavitev osnutka načrta zaščite in reševanja ob potresu v Občini Mengeš bo objavljena v prostorih občine Mengeš , Slovenska cesta 30 , Mengeš, I. nadstropje in na spletni strani občine Mengeš.
Javna razgrnitev bo potekala 30 dni. Začetek javne predstavitve bo 20 dni po objavi tega sklepa v uradnem vestniku
V času javne predstavitve bo možno predloge in pripombe v vezi z osnutkom načrta zaščite in reševanja ob potresu v Občini Mengeš vpisati v knjigo pripomb , ki bo na mestu javne predstavitve ali jih posredovati pisno na naslov občine Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš.