JAVNI NATEČAJ ZA PRIZNANJE "NAJBOLJŠE PODJETJE: ZAGOTAVLJAMO VARNOST V CESTNEM PROMETU ZA ZAPOSLENE"

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa na podlagi 2. člena in 3. a člena Pravilnika o priznanjih Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa na področju preventive, vzgoje in varnosti prometa objavlja javni natečaj, na katerem bodo na podalgi prijav izbrali najboljše podjetje, ki bo s projektom na področju varnosti v cestnem prometu v letu 2014 doseglo poseben doprinos k izboljšanju varnosti v cestnem prometu za svoje zaposlene. Prijavljene organizacije se bodo potegovale za priznanje "NAJBOLJŠE PODJETJE: ZAGOTAVLJAMO VARNOST V CESTNEM PROMETU ZA ZAPOSLENE".
 
 
 
Javna agencija republike Slovenije za varnost prometa
Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/400-88-70