JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA V MEDOBČINSKE INŠPEKTORATU IN REDARSTVU ZAKLJUČEN

Javni natečaj za zasedbo enega (1) prostega uradniškega delovnega mesta občinskega redarja v organu skupne občinske uprave Občine Trzin, Občine Komenda, Občine Lukovica, Občine Mengeš, Občine Moravče in Občine Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«, ki je bil dne 04.05.2012 objavljen na spletnih straneh vseh občin ustanoviteljic Medobčinskega inšpektorata in redarstva ter Zavoda RS za zaposlovanje pod registrsko št. GM74494 je končan in se je zaključil z izbiro kandidata. Neizbrani kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev ter v gradiva izbirnega postopka. Informacije o natečajnem postopku daje Irena Karčnik, tel. 01/564 47 20.