JAVNI POZIV K PREDLOŽITVI PROJEKTNIH PREDLOGOV ZA UMESTITEV V STRATEGIJO LOKALNEGA RAZVOJA 2014-2020

Spoštovani,
 
obveščamo vas, da je z današnjim dnem odprt Javni poziv k predložitvi projektnih predlogov za umestitev v Strategijo lokalnega razvoja 2014-2020.
 
Z javnim pozivom želimo pridobiti nabor projektnih idej, ki bodo podlaga za pripravo Strategije lokalnega razvoja, krajše SLR, ključnega dokumenta za delovanje nastajajoče LAS na območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice. Razpis za dejansko izvedbo projektov bo objavljen po potrditvi LAS in njene SLR s strani pristojnih organov.
 
Več informacij o javnem pozivu v priloženih dokumentih ter na spletni strani RRA LUR.
 
Vse zainteresirane vabimo, da nam pošljejo izpolnjene obrazce za predložitev projektnih predlogov do vključno 30. junija 2015 na naslov: RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana ali preko elektronske pošte na e-naslov: las(at)ljubljana.si.