JAVNI POZIV - PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA 2014 V LJUBLJANSKI URBANI REGIJI

Spoštovani!
Obveščamo vas, da je RRA LUR  9.12.2013 objavila nov, že tretji  JAVNI POZIV - PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA 2014 V LJUBLJANSKI URBANI REGIJI.
 
Predmet poziva je vključitev desetih mladih visoko izobraženih brezposelnih oseb s stalnim bivališčem v Ljubljanski urbani regiji v projekt Podjetno v svet podjetništva 2014.
 
Namen poziva je spodbujanje podjetništva med mlajšimi brezposelnimi osebami ter spodbujanje odpiranja novih delovnih mest.
Temeljna ideje je ponuditi udeležencem, izbranim na javnem pozivu, strokovno pomoč in dodatna usposabljanja, ki jih potrebujejo pri razvoju svoje podjetniške ideje v delujoče podjetje.
 
Ciljna skupina so mladi iskalci zaposlitve z najmanj VI. stopnjo izobrazbe katerekoli smeri, stari do 35 let.

Kaj projekt nudi

• skupinska in individualna podjetniška usposabljanja zunanjih strokovnjakov
• pomoč notranjih in zunanjih mentorjev pri uresničitvi poslovne ideje
• timsko delo, mreženje s podjetniki, praktične podjetniške izkušnje
• 4-mesečno zaposlitev na RRA LUR z minimalno plačo in vse pravice in obveznosti iz delovnega razmerja
• delo v spodbudnem podjetniškem okolju z opremljenim poslovnimi prostori in vso potrebno infrastrukturo
 
Javna predstavitev: TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA (Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana – stavba B – pritličje), 20.12.2013 ob 10.00 uri.
 
Rok za prijavo na javni poziv: 27.12.2013
 
Kontaktna oseba: mag. Liljana Drevenšek, liljana.drevensek@ljubljana.si, 01 306 19 19
 
  
Mag. Liljana Drevenšek
namestnica direktorice za regionalni razvoj
Tehnološki park 19
1000 Ljubljana
Tel.: 01 3061919
Fax: 01 3061903