JAVNI POZIV ZA VKLJUČITEV V OPERACIJO PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA 2013 LJUBLJANSKA URBANA REGIJA

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR)je dne
11.1.2013  objavila Javni poziv za vključitev v operacijo PODJETNO V SVET
PODJETNIŠTVA 2013.
 
Namen operacije je spodbujanje podjetništva med mlajšimi brezposelnimi z
višjo ali visoko stopnjo izobrazbe.
Izbrani kandidati bodo v obdobju petih mesecev, ko bodo zaposleni na RRA
LUR, na podlagi identificiranih podjetniških idej individualno ali v
skupinah razvijali te ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem
podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih.
 
Kandidati morajo biti prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje in imeti
stalno bivališče v Ljubljanski urbani regiji.
 
Rok prijave na javni poziv je 25. januar 2013.
 
Predstavitev poziva bo v petek, 18. januarja 2013 ob 10.00 uri (v
Tehnološkem parku Ljubljana, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana).
 
Dokumentacija poziva se nahaja v prilogi.
 
 
 
Kontakt:
Mag. Liljana Drevenšek
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije
Tehnološki park 19
1000 Ljubljana, Slovenija
 
Tel:        + 386 1 306 19 04 / Fax: + 386 1 306 19 03
E-mail:  liljana.drevensek@ljubljana.si
Web:     www.rralur.si