JAVNI POZIV ZA VPIS NOVINCEV V ODDELKE VRTCA MENGEŠ (dnevni program) ZA ŠOLSKO LETO 2014/15

Na podlagi tretjega odstavka 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005, 25/2008, 36/10) in na podlagi 3. člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Mengeš (Uradni Vestnik Občine Mengeš št. 3/2011, z dne 14.03.2011) Vrtec Mengeš objavlja 
 
JAVNI POZIV ZA VPIS NOVINCEV V ODDELKE VRTCA MENGEŠ (dnevni program) ZA ŠOLSKO LETO 2014/15
 
Vlogo za vpis dobite na spletni strani vrtca Mengeš (www.vrtec-menges.com; Obrazci) in v tajništvu vrtca.
Izpolnjeno vlogo oddajte v tajništvu vrtca ali pošljite po pošti na naslov: Vrtec Mengeš, Šolska ulica 12, 1234 Mengeš, najkasneje do 31.3.2014. 
Vse prispele vloge do tega datuma se bodo obravnavale po Pravilniku o sprejemu otrok v Vrtec Mengeš. 
 
Uprava Vrtca Mengeš