JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ŠTUDIJE VARIANT S PREDLOGOM NAJUSTREZNEJŠE VARIANTE IN OKOLJSKEGA POROČILA ZA PRENOSNI PLINOVOD M9 KIDRIČEVO - VODICE

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja in Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo s tem JAVNIM NAZNANILOM obveščata javnost o javni razgrnitvi študije variant s predlogom najustrezneše variante in okoljskega poročila v postopku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 Kidričevo - Vodice.