JAVNO ZBIRANJE PONUDB - PRODAJA PARCELE

Predmet javnega zbiranja ponudb (prodaje) je nepremičnina parc. št. 4712 k.o. 1938 Mengeš v velikosti 731,00 m2, ki v naravi predstavlja nezazidano stavbno zemljišče in se nahaja v enoti urejanja prostora ME56 SSd (območje stanovanj), ki ureja Odlok o lokacijskem načrtu območje M25 - Mali Mengeš. Nepremičnina je komunalno opremljena, kar pomeni, da so vsi komunalni priključki že izvedeni na robu tega zemljišča (voda, kanalizacija, plin, elektrika).