JAVNO ZBIRANJE PONUDB - PRODAJA STANOVANJSKEGA OBJEKA

Predmet javnega zbiranja ponudb (prodaje) je nepremičnina: stanovanjski objekt s pripadajočim zemljiščem na lokaciji Glasbilarska ulica 1 v Mengšu (zemljišče s prac. št. 261/12 in izboljšavo št. 1180 k.o. 1938 - Mengeš).