JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNINE V LASTI OBČINE MENGEŠ (PONOVNO IZVEDENI POSTOPEK)

Predmet javnega zbiranja ponudb (prodaje) je nepremičnina parc. št. 4712 k.o. 1938 Mengeš, v velikosti 731,00 m2, ki v naravi predstavlja nezazidano stavbno zemljišče in se nahaja v enoti urejanja prostora ME 56 SSd (območje stanovanj), ki jo ureja Odlok o lokacijskem načrtu območje M25 – Mali Mengeš. Nepremičnina je komunalno opremljena, kar pomeni, da so vsi komunalni priključki že izvedeni na robu tega zemljišča (voda, kanalizacija, plin, elektrika).
Izhodiščna cena: 124.000,00 evrov z DDV (Občina Mengeš je zavezanka za DDV).