Jesenska akcija odvoza nevarnih odpadkov bo v občini Mengeš v četrtek, 26. septembra 2019

V občini Mengeš bo jesenski odvoz nevarnih odpadkov v četrtek, 26. septembra 2019, med 16.30 in 19.00. Zabojnik za zbiranje nevarnih odpadkov bo za Kulturnim domom Mengeš (Slovenska cesta 30). 

JKP Prodnik opozarja, da je ločevanje nevarnih odpadkov v gospodinjstvu obvezno ter da nevarne odpadke shranjujemo ločeno od drugih odpadkov in sicer skladno z navodili na embalaži (predvsem pa poskrbeti, da ne pridejo v stik z ljudmi ali okoljem). Na območju občine Mengeš se lahko nevarno odpadke odda dvakrat letno ob zbiralnih akcijah ali skozi celo leto v Centru za ravnanje z odpadki Dob.
Nevarni ali posebni odpadki so vsi tisti odpadki, ki vsebujejo eno ali več lastnosti nevarnih snovi in z neprimernim ravnanjem lahko škodljivo vplivajo na okolje in zdravje ljudi. Nevarne lastnosti lahko povzročijo požar, eksplozijo, zastrupitev, razžiranje materiala, s svojo radioaktivnostjo pa lahko celo uničijo človeške celice ali kromosomski material.

Nevarne odpadke prepoznamo po označbah na embalaži. Na vsakem izdelku je zapisano, kako ga uporabljati in kako z njim ravnati ob koncu njegove življenjske dobe. V primeru, da so nevarni ali posebni odpadki nepravilno odloženi, lahko pride do sproščanja nevarnih snovi iz teh odpadkov v okolje, zlasti v tla in podzemne vode. Nevarnost za okolje pa predstavljata tako snov kot embalaža, ki je v stiku z nevarno snovjo.
Pri ravnanju z nevarnimi odpadki je treba upoštevajo naslednja opozorila:
• nevarni odpadki naj bodo v embalaži, ki omogoča varen prenos do zbirnega kraja;
• tekoči odpadki naj bodo zaprti, čeprav improvizirano;
• odpadkov iz iste skupine se ne sme združevati v večji embalaži, ker lahko med njimi pride do kemične reakcije;
• odpadke naj prinesejo polnoletne osebe, ki bodo pri rokovanju z njimi upoštevale varstveno tehnična navodila, ki so bila priložena ob nakupu izdelka, iz katerega je odpadek nastal.
Med nevarne odpadke sodijo stari akumulatorji, baterijski vložki, barve in topila, laki in premazi, smole in lepila, razredčila in topila, hladilne tekočine, čistila, kemikalije, olja in masti, pesticidi, pralna in kozmetična sredstva, zdravila (ampule, igle, mazila, posipi, sirupi, tablete, termometri), svetila (neonska in halogenska ter fluorescentne žarnice), zaščitna sredstva za rastline in škropiva, čopiči, krpe, lopatice in rokavice, kozmetika (razpršilci, pršila, čistila za lake, ličila, kozmetične barve, laki za nohte, barve za lase) in ostale snovi, ki jih vsakodnevno uporabljamo v gospodinjstvu.