JP CČN Domžale-Kamnik še naprej med najboljšimi v Sloveniji, sedaj sodeluje v mednarodnem projektu za detektiranje drog v odpadni vodi

JP CČN Domžale-Kamnik, ki čisti tudi odpadne vode občine Mengeš, v okviru mednarodnega projekta »Prepovedane droge, alkohol in tobak: Epidemiologija na osnovi odpadnih vod, uspešnost čiščenja in ranljivost vodnega sistema« sodeluje pri alternativnem in inovativnem pristopu za ocenjevanje obremenitve z drogami med populacijo. V projektu, ki ga vodi Instituta Jožef Stefan, sodelujejo še raziskovalci s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani ter strokovnjaki Nacionalnega instituta za javno zdravje. Med partnerji, ki sodelujejo pri izvedbi projektne naloge v Sloveniji, pa so podjetja JP CČN Domžale-Kamnik, VO-KA Ljubljana in Mariborski vodovod, v letu 2019 se bosta pridružila še Marjetica Koper in Komunala Novo mesto.
 
Glavni cilj projekta je z dodatno analizo, tudi odpadnih vod, ugotoviti obremenitve z drogami med populacijo v določenih mestih. Do sedaj so se podatki o uživanju prepovedanih drog zbirali s pomočjo anket. Njihova kakovost je bila zaradi stigme o porabi in prepovedi drog podvržena vplivu načina zbiranja podatkov. Raziskovalci v projektu so se tako določili, da bodo z anketami pridobljene podatke dopolnili tudi z analizo odpadnih vod (WBE, Wastewater Based Epidemiology).
Raziskovalci so na začetnem delovnem sestanku raziskovalne skupine ter partnerjev v januarju 2019 pojasnili, da droge ob uživanju potujejo skozi uporabnikovo telo in preko odpadne vode do čistilne naprave. V čistilnih napravah se zato po točno določenem standardu odvzame in analiza vzorec odpadne vode.
Analiza odpadnih vod poteka v 60 evropskih mestih, v Sloveniji v Ljubljani, Mariboru in Domžalah, v letu 2019 bodo z analizami začeli tudi v Kopru in Novemu mestu. Rezultati bodo znani v letu 2019, ko jih bo objavil Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za leto 2018.
 
Med slovenskimi čistilnimi napravami je JP CČN Domžale-Kamnik eden večjih partnerjev tega projekta. Njena zmogljivost je 149.000 populacijskih ekvivalentov, letno pa lahko tako sprejme do 9 milijonov m3 odpadne vode. Z nadgrajeno infrastrukturo v letu 2016 je postala četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji. Projekt nadgradnje je vključeval izgradnjo nove aerobno/anoksične biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja s SBR‐tehnologijo (sekvenčni reaktorji), izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, s čimer se je povečala obratovalna varnost. Projekt nadgradnje je pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in je uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji najmanj za prihodnja tri desetletja.
Čistilna naprava Ljubljana bo z nadgradnjo kmalu pokrivala 555.000 PE, mariborska ima zmogljivost 195.000 PE, koprska Marjetica 84.500 PE in novomeška komunala 55.000 PE. Na vseh petih lokacijah bodo uporabili validirane metode za analizo odpadne vode.
 
Sodelovanje JP CČN Domžale-Kamnik je pomembno tudi, ker se bo z odvzetimi vzorci in opravljenimi analizami lahko prvič ocenila tudi učinkovitost čiščenja izbranih ostankov drog v Sloveniji.
 
JP CČN Domžale-Kamnik