KONČANA OBNOVA VODOVODA NA TRUBARJEVI ULICI

Na Trubarjevi ulici je upravljalec vodovodnega omrežja v Občini Mengeš, JKP Prodnik, obnovil 245 m dotrajanega vodovoda ter zamenjal 9 hišnih vodovodnih priključkov. Omrežje na Trubarjevi ulici je bilo zgrajeno še z betonskih cevi iz leta 1958 in je bilo dotrajano. Z obnovo vodovoda na Trubarjevi ulici je bila za širše območje, tako Dalmatinove in Trubarjeve ulice, zagotovljena nemotena oskrba s pitno vodo. V letu 2018 bo, po izgradnji nove kanalizacije in hišnih priključkov, sledila še sanacije cestišča v celoti.