Koronavirus: nove informacije o aktivnostih v občini na dan 15.3.2020

V nedeljo, 15. marca 2020, je Fran Jerič, župan Občine Mengeš, glede opravljenih in načrtovanih aktivnostih povezanih s koronavirusom sklical sestanek na katerem so bili prisotni Jure Šinkovec, poveljnik štaba Civilne zaščite Mengeš, Janez Koncilja, namestnik poveljnika štaba Civilne zaščite Mengeš, Milan Burkeljca, ravnatelj Osnovne šole Mengeš, Mateja Hribar Sicherl, ravnateljica Vrtca Mengeš, Silva Dolinšek, predsednica Rdečega križa Mengeš, Katarina Zadnikar, predsednica Sveta staršev Osnovne šole Mengeš, Tina Štrukelj, predsednica Sveta staršev Vrtca Mengeš, Bogo Ropotar, podžupan Občine Mengeš ter s strani Občinske uprave Občine Mengeš Urban Kolar, direktor uprave in Boris Kavčič, strokovni sodelavec uprave za področje Civilne zaščite. Na sestanku so prisotni še enkrat pregledali vse sklepe, navodila vlade in pristojnih ministrov, hkrati pa se, predvsem preko Civilne zaščite Mengeš, dogovorili kako in na kakšen način se bo ukrepalo v situaciji, ki sledi oziroma se spreminja iz dneva v dan. Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je pri tem opozoril: »Stanje v občini Mengeš glede obolelosti ni kritično oziroma ni znakov obolelih z okužbo. Vsekakor pa je potrebno upoštevati navodila in v čim večji meri opozarjati predvsem najmlajše, da se v teh trenutkih ne družijo, saj so le ti lahko pogosti prenašalci.« Župan je prisotne tudi seznanil, da dopoldan izdal sklep s katerim je odredil zaprtje vseh gostinskih lokalov na območju občine Mengeš. Prav tako pa bo v ponedeljek tudi zaprl oziroma prepovedal uporabo vseh zunanjih športnih in otroških igrišč v občini Mengeš. Na sestanku so se dogovorili za nadaljnje ukrepe v primeru zaostritev ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa, npr. karantene in delovanje v primeru, da se koronavirus pojavi tudi v občini Mengeš.

Mateja Hribar Sicherl, ravnateljica Vrtca Mengeš, je pojasnila, da je v nedeljo do 10. ure dobila eno prijavo za varstvo, vendar se je s starši dogovorila drugače: »V tem trenutku varstvo otrok v Vrtcu Mengeš ne bo organizirano. Spremljali bomo potrebe in jih sporočali na občino.« Glede na to, da organizirano varstvo ni več dovoljeno, se skupaj s Skupnostjo vrtcev Slovenije preučuje možnost sodelovanja vzgojiteljic in pomočnic pri varstvu otrok na domu. 
Milan Burkeljca, ravnatelj Osnovne šole Mengeš, je v zvezi z okrožnicami Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pojasnil: »Na Osnovni šoli Mengeš po zadnji okrožnici ne moremo organizirati varstva. Na šoli tudi nismo prejeli nobene prijave za organizirano varstvo, zato v ponedeljek v šolo ne bomo spustili nobenega otroka. Pripravljeni smo za učenje na daljavo, od petka popoldan, ko smo prejeli navodila, smo se organizirali, tako da se bo pouk na daljavo za vse skupine začel v sredo, za nekatere pa seveda tudi že prej.« Opozoril je, da bo šola še dodatno opozorila starše naj se otroci gibajo na prostem le v spremstvu staršev in da bodo na spletni strani šoli delili tudi vsa druga obvestila za katera se bodo dogovorili z ustanoviteljem, Občino Mengeš.
Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je razpravo o aktivnostih v vrtcu in šoli ter potrebam po varstvu otrok zaključil: »Verjamem, da se bodo potrebe po varstvu v občini in navodila s strani države spreminjala. Na občini se bomo prilagajali potrebam našim občanom in novim usmeritvam.«
Urban Kolar, direktor Občinske uprave Občine Mengeš, je pojasnil, da bo občina na lokalni ravni koordinator za številne aktivnosti: »Občina bo koordinirala različne aktivnosti, npr. povpraševanje in ponudbo glede varstva otrok, tako potrebe staršev kot pripravljenost prostovoljcev; glede dostave najnujnejših potrebščin starejšim in drugo.«

Silva Dolinšek, predsednica Rdečega križa Mengeš, je pojasnila, da pri organizaciji prostovoljcev, ki bodo pomagali, sodelujejo z Rdečim križem Domžale. Glede varstva pa je predlagala, da se v občini organizirajo različne skupine prostovoljcev, tako za varstvo otrok kot za pomoč starejšim in drugo.
Udeleženci so se seznani tudi z aktivnostmi in pripravljenostjo Civilne zaščite Mengeš. Jure Šinkovec in Janeza Koncilja sta povedala: »Uspeli smo pridobiti večino zaščitne opreme, ki je nujno potrebna. Nikakor pa ta oprema ne zadošča za daljše obdobje. Pripravili smo tudi načrt za razdelitev opreme in druge potrebne aktivnosti.« Pojasnila sta, da so gasilcem v primeru intervencij ob prometnih in drugih nesrečah že izdali navodila in nekaj kosov zaščitne opreme.

Na sestanku so se dogovorili tudi, da bo za občanke in občane občine Mengeš v stiski in njihovo oskrbo oziroma za dostavo nujnih življenjskih potrebščin na voljo telefonska številka tajništva občine 01 724 71 00. Vsi potrebni pomoči lahko pokličejo med 8. in 12. uro. Dostava oziroma pomoč bo organizirana po 12. uri.

Na sestanku je Franc Jerič, župan občine Mengeš, pojasnil tudi, da je protokol v Zdravstveni postaji Mengeš prilagojen za najboljšo možno varnost pacientov in osebja. Predal je tudi opozorilo Melanije Nikić Gačeša, dr. med., spec., predstavnice Zdravstvene postaje Mengeš, ki se ni uspela udeležiti sestanka, da je v tem trenutku je najbolj pomembno, da otrokom in mladim povemo, da je izvajanje ukrepov zelo pomembni. Čas za druženje in druge aktivnosti bo kasneje. Župan je na koncu sestanka ponovno apeliral na vse občanke in občane: »Bodimo odgovorni, spoštujmo in izvajajmo vse aktivnosti za preprečevanje prenosa virusa. To je pomembno ne samo za nas in zdravje naših bližnjih, predvsem najbolj rizične skupine, ampak tudi za celotno družbo, za delovanje zdravstva in gospodarstva. Občina bo potrebe po prostovoljcih objavila na spletni strani občine oziroma jih bo reševala v okviru organiziranih društev v občini.«