LIKOVNA RAZSTAVA MIROSLAVA ŠUMNIKA V PROSTORIH OBČINE MENGEŠ

V likovnem razstavišču na Občini Mengeš je bila v sredo 28. 3. 2012 ob 17. uri otvoritev likovne razstave Miroslava Šumnika, slikarja, ki je pet let živel in delal v Mengšu. Njegovi opusi iz njegovega likovnega ustvarjanja so razstavljeni obiskovalcem v času uradnih ur v prostorih Občine Mengeš. Program otvoritve so oblikovali Jože Vahtar in Matjaž Repnik, ter učenci glasbene šole iz Mengša, pod mentorstvom profesorja Hervina Jakončiča