LIKOVNIKI NA ČISTILNI AKCIJI

Kot vsako leto smo člani Likovnega društva Mengeš sodelovali na že tradicionalni spomladanski čistilni akciji v občini Mengeš. Vsi sodelujoči člani društva na akciji smo z velikim veseljem opažali, da se je stanje na področju, ki nam je že nekaj let dodeljeno za čiščenje do narave zelo izboljšalo. Teren je bil neprimerno čistejši kot pred leti, kar je zelo pohvalno in kaže napredek v pozitivnem odnosu do narave.

Besedilo: Binca Lomšek
Fotografija: Lojze Burja