Manjkajoči del obvoznice v občini Mengeš asfaltiran

V avgustu je izbran izvajalec za gradnjo manjkajočega dela obvoznice v občini Mengeš, Gorenjska gradbena družba, zaključila z urejanjem komunalnih vodov na drugem delu trase in tudi s preplastitvijo cestišča celotne trase. Sedaj so začeli z gradnjo protihrupnih ograj in drugih ukrepov, ki bodo zagotovili varnost v prometu. Vsa gradbena dela bodo predvidoma zaključena do konca septembra, nato pa sledi še tehnični prevzem manjkajočega dela obvoznice v občini Mengeš. Po zagotovilih izvajalca so bili izvedeni vsi ukrepi, tako da ne pričakujejo večjih zapletov pri pregledu pristojne komisije, ki bo dala luč za odprtje ceste. Franc Jerič, župan Občine Mengeš je pri ogledu gradbišča povedal: »Ugotavljam, da se dela na manjkajočem delu obvoznice v občini Mengeš zaključujejo kot je bilo predvideno.«