MENGEŠKA GODBA V STONU IN METKOVIĆIH NA HRVAŠKEM

Na povabilo prijateljske godbe iz hrvaškega mesta Ston, so v dneh od 13.7. do 16. 7. 2012 mengeški godbeniki gostovali pri njih. Pripravili so dva koncerta v samem mestu Ston in enega v Metkovićih. Prijateljstvo stkano že v preteklosti, tudi po zaslugi mengšanke Teje Barović Čepon, ki je poročena v tem čudovitem mestu, je bilo čutiti na vsakem koraku. Bili so res gostje v pravem pomenu besede. Ob uživanju lepot južne Dalmacije, so člani mengeške godbe ob navdušajočih koncertih več kot odlično predstavili občino Mengeš in Slovenijo. Mengeško godbo je vodil neutrudni kapelnik Dimitrij Lederer, kar pa mu ni bilo pretežko, saj so bili vsi godbeniki dostojni ambasadorji Slovenije in Mengša. Z godbeniki je bil tudi podžupan Občine Mengeš Jože Vahtar, kot predstavnik Občine Mengeš. Bil je na sprejemu pri županu in podžupanu Občine Ston, kjer so si izmenjali darila in se pogovarjali o nadaljnih možnostih sodelovanja.