Mengeški likovniki sodelujejo na razstavi fotografij in kipov v Kočevju

Zveza likovnih društev Slovenije,  Zavod ARS VIVA in Fotografsko slikarska sekcija Foto Slik Kočevje so pripravili letošnjo zadnjo tematsko razstavo  v projektu ZLDS Zlata paleta, in sicer »fotografija in kiparstvo«. Odprtje razstave je bilo na prvi poletni dan v Domu starejših občanov Kočevje.
 
Strokovna komisija  je posredovala  svoje  mnenje ob pregledovanju in ocenjevanju prejetih fotografij in kipov,   zapisala je naslednje:
»Sodobna  tehnologija omogoča sleherniku, da se na visoki tehnični ravni ukvarja s principom Podobe, pa vendar je treba nujno ločiti zrnje od plev.  Vsi naključni motivi, ki jih najdemo na potovanjih…,  še niso nujno umetniške upodobitve. Na Zlato paleto spadajo fotografije, ki izhajajo iz tega likovnega postulata, torej umetniške fotografije. Prispela dela zadovoljujejo vse  visoke kriterije strokovne komisije. Fotografija kot medij ni le zapis trenutka, ampak je premišljeno kompozicijsko, likovno—teoretično, formalistično likovno delo.«
 
Med le 13 kiparskimi deli uvrščenimi na razstavo  je tudi kip članice Likovnega društva Mengeš, Špele Magister  z naslovom »Svetla pot«.  V kategoriji fotografija je uvrščenih 34 del, med njimi je 7 fotografij, katerih avtorji so člani našega  društva. Priznanja za uvrstitev na razstavo  iz našega društva so prejeli: Lojze Burja in njegovi dve fotografiji »Noč na barki« ter »Čakamo na goste«, Binca Lomšek  s fotografijama »Crazy world« in »Odslužil je«, Helena Testen  s fotografijama »Prepusti se« in »Izbira« ter Milica Tomšič s fotografijo »Na banketu«.
 
Predsednica  ZLDS  Klavdija Sitar je podelila zahvale, priznanja in certifikate, prireditev so  popestrili otroški pevski zborček, plesna skupina Društva upokojencev Kočevje in ansambel družine Jurjevič.
 
Besedilo in fotografije:  Binca Lomšek