NA DAN CIVILNE ZAŠČITE JE ŽUPAN OBČINE MENGEŠ PREJEL BRONASTI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE

V četrtek, 1. marca 2018, je v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju potekala osrednja slovesnost ob dnevu Civilne zaščite 2018. Dogodek je bil namenjen krepitvi zavesti javnosti o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami ter vlogi Civilne zaščite pri varstvu pred njimi. Za podelitev na osrednji slovesnosti je bilo izbranih 45 priznanj, tudi bronasti znak, ki ga je za osebno podporo razvoju, usposabljanju in opremljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini prejel Franc Jerič, župan Občine Mengeš. Slavnostni govornik in podeljevalec priznanj je bil dr. Miro Cerar, ki je govor zaključil: »Hvala vam za vse delo in ure, ki ste jih nesebično darovali za našo varnost«. Na prireditvi so bili poleg slavnostnega govornika prisotni tudi predsednik Državnega zbora RS, dr. Milan Brglez, predsednik države, Borut Pahor, ministrica za obrambo, Andreja Katič in predstavniki drugih ministerstev.
 
Slavnostni govorec, dr. Miro Cerar, predsednik Vlade RS, je uvodoma povedal: »Lansko leto so zaznamovali požari v industrijskih objektih na Vrhniki, v Prekmurju in Straži. Že samo pri gašenju omenjenih požarov vas je sodelovalo več kot 1000 posameznikov, gasilcev prostovoljcev, slovenska vojska, policija in drugi. Analiza ukrepanja je pokazala, da ste se odzvali tako kot so od vas zahtevale okoliščine. Tudi v sklopu drugih intervencij ste pokazali, da ste ljudje jedro sistema civilne zaščite in da ste vsak posebej s svojo predanostjo, skrbjo in energijo zaslužni za nesebično pomoč.« Izpostavil je tudi, da je v času, ko narava postaja vse bolj nepredvidljiva, civilna zaščita vse bolj pomembna.
 
Civilna zaščita je namensko organiziran del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami oziroma poseben del namensko organiziranih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Obsega organe vodenja, enote in službe za zaščito, reševanje in pomoč, zaščitno in reševalno opremo ter objekte in naprave za zaščito, reševanje in pomoč.
 
Predlog za bronasti znak Civilne zaščite za Franca Jeriča, župana Občine Mengeš, je podal Štab za Civilno zaščito Občine Mengeš, ki je v obrazložitvi zapisal: » V treh mandatih opravljanja županske funkcije se je v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami vedno vključeval z veliko večjo mero, kot to predpisuje zakonodaja. Z veliko odgovornostjo in posluhom do reševanja problematike je z osebnim pristopom odločilno prispeval k razvoju, usposabljanju in opremljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, od katerih so med najpomembnejšimi operativni sestavi gasilskih enot, ki izvajajo naloge javne gasilske službe in pripadniki enot Civilne zaščite. Franc Jerič dobro pozna sistem dela izvajalcev nalog zaščite in reševanja, saj je tudi sam član Prostovoljnega gasilskega društva Mengeš, kjer je aktiven gasilec s pridobljenim činom gasilca II. stopnje.«
 
Bronaste znake je podeljeval generalni direktor Uprave RS za civilno zaščito, Darko But. Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je po prejemu bronastega znaka Civilne zaščite povedal: »Hvala vsem za podporo in oddano prijavo. To je priznanje mojemu delu in tudi delu mojih sodelavcev. Upam, da bomo s tem še dodatno dvignili ugled in pomen civilne zaščite in gasilske organizacije. V primeru nesreč, ko je ogroženo življenje, premoženje ali narava, je potrebno reševati različne probleme, zato je vsaka pomoč zelo pomembna.«
 
Na podelitvi sta bila tudi poveljnik Štaba za Civilno zaščito Občine Mengeš, Franc Hribar in predsednik Gasilske zveze Mengeš, predsednik Janez Koncilija, ki sta v pogovoru ponovno poudarila osebno angažiranost Franca Jeriča kot župana za nudenje ustrezne pomoči in reševanje problemov, s katero so se srečevali občani, ki so bili v nesrečah udeleženi, še zlasti ob poplavah v letu 2007 in žledolomu v letu 2014, ko je bil ves čas aktivno udeležen pri delu Štaba za CZ Občine Mengeš. Poudarila sta, da se je Franc Jerič kot aktiven športnik v gasilskih vrstah uveljavil tudi na mednarodnem področju, saj je bil kot kondicijski trener, pa tudi kot tekmovalec, udeleženec mednarodnih tekmovanj CTIF, imenovanih tudi gasilska olimpijada.
 
Srečanje se je zaključilo s skupinskim fotografiranjem vseh nagrajencev.
 
Tina Drolc
Fotografije: Suzana Veber in Tina Drolc