Na dnevu odprtih vrat v CČN Domžale – Kamnik predstavili nadgradnjo in delovanje čistilne naprave in izbrali zmagovalni film natečaja Življenje v kapljici vode

Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik je v soboto, 18. maja 2019, pripravila dan odprtih vrat, ki se ga je udeležilo okoli 500 obiskovalcev iz občin Mengeš, Komenda, Trzin, Domžale, Kamnik in Cerklje na Gorenjskem. Udeležence sta uvodoma nagovorila župan Toni Dragar, Občine Domžale in Marjeta Stražar, direktorica CČN. Za kulturni program je z zelenimi melodijami poskrbel ansambel Godbe Domžale, z vodnimi akrobacijami pa gasilci iz lokalnih gasilskih društev Študa in Ihan. V nadaljevanju so navdušile še domžalska plesna skupina Sovice ter pevki Eva Hren in Irena Yebuah Tiran, ki je dogodek tudi povezovala. Udeleženci so izbrali zmagovalca natečaja Življenje v kapljici vode, to je bil animirani film »TV BLUB izredne novice« avtorice Irene Režek.

Toni Dragar, župan Občine Domžale je poudaril, da je bila odločitev občin za nadgradnjo čistilne naprave pravilna, saj ima CČN danes velik vpliv na zmanjševanje obremenjevanja okolja v regiji. Direktorica Marjeta Stražar je v svojem nagovoru poudarila, da čistilna naprava deluje vse dni v letu, zato se je ob tej priložnosti zahvalila tudi svojim sodelavcem, prisotne pa pozvala k spoštljivemu odnosu do narave, pitne in odpadne vode ter odpadkov.
V nadaljevanju so med štirimi finalisti izbrali zmagovalca natečaja Življenje v kapljici vode. Za najboljši film so izbrali animirani film »TV BLUB izredne novice« avtorice Irene Režek (Van Gag), sledili pa so film »Oleolje«, ki ga je pripravila skupina učencev OŠ Marije Vere iz Kamnika, film »Voda« dijakov Srednje medijske in grafične šole Ljubljana ter film »Potovanje račke« družine Zalaznik. Izbrani animirani film »TV BLUB izredne novice« po mnenju obiskovalcev na najbolj razumljiv in inovativen način predstavi pomembnost čiščenja onesnažene vode na čistilni napravi.
Obiskovalci so si v nadaljevanju ogledali kratek film o delovanju Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik ter si z osebjem po skupinah ogledali procese čiščenja odpadne vode, tisti najbolj radovedni pa so lahko pogledali tudi pod mikroskop. Dobili so tudi predstavitveno zloženko in priložnostno darilo. Pripravljeni sta bili tudi dve razstavi, in sicer umetniška likovna dela članov Društva paraplegikov Slovenije, ki so jih ustvarili umetniki invalidi, ki rišejo z usti ter risbe učencev iz OŠ Dragomelj. Na stojnicah so pokušino izdelkov iz domačega medu ponujali predstavniki Čebelarskih društev Doba in Domžal.
Projekt nadgradnje Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik je bil sofinanciran s kohezijskimi sredstvi Evropske unije, zato je v skrbi za boljše življenje prebivalcev Slovenije tudi Dan odprtih vrat na CČN Domžale-Kamnik vključen v  kampanjo »EU projekt, moj projekt 2019«.

Centralna čistilna naprava, katere  zmogljivost je 149.000 PE, sprejema komunalno, industrijsko in padavinsko odpadno vodo iz 6 občin, ki so priključene na kanalizacijski sistem. Tako sprejema tudi komunalno odpadno vodo iz 30.000 gospodinjstev in greznične gošče ter blato malih komunalnih čistilnih naprav. Z nadgradnjo na terciarno biološko stopnjo čiščenja iz odpadne vode na CČN tako dodatno odstranjujejo dušikove in fosforjeve snovi, novi vstopni objekt pa sprejema še večje količine odpadne vode z ustreznim predčiščenjem. CČN Domžale-Kamnik je v Evropi tudi med prvimi pri uvajanju procesa deamonifikacije za čiščenje z dušikom visoko obremenjenih internih povratnih vod. Skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem poleg tega čisti tudi odpadno vodo večine industrijskih virov sprejemnega območja in tekoče odpadke.