Na Kolodvorski cesti v okviru rekonstrukcije obnovljeni tudi komunalni vodi

Občina Mengeš je v okviru projekta rekonstrukcije cest v občini začela s urejanjem krajših makadamskih cestišč. V preteklih letih so bili urejeno odseki na Japljevi ulici, Kamniški cesti, Prešernovi cesti in drugje, v letu 2018 pa tudi na Kolodvorski cesti, kjer je bilo rekonstruirano cestišče ob mostu.
 
Na odseku Kolodvorske ceste so bili v dolžini 100 m oziroma v dolžini ceste, kjer so hiše, v sodelovanju z JKP Prodnik obnovljeni komunalni vodi. Na celotni dolžini ceste je bil zamenjan vodovod s hišnimi priključki ter opravljen pregled stanja kanalizacijskega omrežja in opravljena točkovna sanacija. Po obnovi in zamenjavi komunalnih vodov je bilo urejeno še odvodnjavanje, opravljeno grobo asfaltiranje cestišča s povezavo na glavno cesto in mostom na Kolodvorski cesti. Z opravljeno rekonstrukcijo ceste se je izboljšala kvaliteta bivanja stanovalcev ob obnovljeni cesti, ki živijo v neposredni bližini struge Pšate.
 
Občinska uprava