NADALJEVANJE REKONSTRUKCIJSKIH DEL NA ROPRETOVI CESTI V MESECU MARCU 2018

V mesecu decembru 2017 je podjetje Gratel d.o.o. končalo z vgradnjo komunalnih vodov na 400 m odseku Ropretove ceste mimo Ince. V celoti je zgrajena fekalna kanalizacija v dolžini 357 m, 13 odcepov za fekalne priključke, meteorna kanalizacija v dolžini 115 m, vodovod v dolžini 502 m z 18 hišnimi priključki, kabeljska kanalizacija za javno razsvetljavo v dolžini 390 m, elektrokabeljska kanalizacija v dolžini 467 m, PTT kanalizacija v dolžini 627 m. Izdelan je bil spodnji ustroj ceste (greda) v dolžini 375 m, položeni granitni robniki v dolžini 668 m, granitne kocke v dolžini 187 m in betonski lamelni robniki v dolžini 351 m
 
Izdelati je treba še asfaltiranje ceste v dolžini 375 m, polaganje granitnih robnikov v dolžini 110 m, granitnih kock v dolžini 70 m, zgraditi meteorno kanalizacijo in odvodnjavanje v dolžini 50 m, Pločnik (tampon + asfalt) v dolžini 410 m in na koncu izvoze na dvorišča ter postavitev drogov javne razsvetljave. Računamo, da bodo dela končana sredi meseca maja 2018.
 
Občinska uprava