NAPOVED GRADNJE GLAVNE CESTE ŽELODNIK - VODICE

Minister za infrastrukturo, dr. Peter Gašperšič, je odgovoril na poslansko vprašanje poslanca Državnega zbora, mag. Marka Pogačnika glede reševanja problematike izgradnje glavne ceste Želodnik – Mengeš – Vodice: »Najprej se bo gradil manjkajoči del obvoznice v Občini Mengeš, ki je že vključen v Investicijski program DARS in so zanj zagotovljena tudi potrebna sredstva za realizacijo.« Več informacij v dokumentih spodaj.