NUJNA SANACIJSKA DELA VODOTOKA PŠATA V TOPOLAH KONČANA

Občina Mengeš je v mesec juliju 2016 pristopila k izvedbi prve faze sanacije ureditve vodotoka Pšata nad mostom v Topolah. Sanacijska dela so bila izvedena kot protipoplavni ukrep, in sicer gor vodno od mostu v dolžini 250 m. Struga je bila poglobljena, levobrežno in desnobrežno pa je bila izdelana skalna zložba z namenom preprečevanja bočne erozije struge. Drugo fazo sanacije načrtujemo v letu 2017.
 
Občinska uprava