Občina Mengeš deluje zakonito

Občani občine Mengeš lahko na straneh glasila Mengšan, v rubriki »Politika« že več kot leto dni spremljate pisanje Civilne iniciative Mengeš, njenega vodje Tomaža Štebeta, o nezakonitih, koruptivnih celo barbarskih ravnanjih občine in župana, povezanih z vodooskrbo iz sistema Krvavec. Ker ne gre več le za izražanje različnih mnenj oziroma legitimno kritiko dela občine in župana, pač pa je pisanje postalo žaljivo in je preraslo v javno pozivanje k podaji ovadbe, terja tudi odziv občine.
 
Ovadbo, k podpisu katere agitira vodja Civilne iniciative Mengeš, in jo je v identični vsebini v lanskem letu že vložila sama civilna iniciativa, je Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani januarja letos že zavrglo, ker ni bil podan utemeljen sum, da bi bila storjena naznanjena kazniva dejanja. Civilna iniciativa Mengeš se je po istem vprašanju obrnila tudi na Varuha človekovih pravic, ki ni našel podlage za ukrepanje, s čimer je potrdil zakonitost ravnanja občine.