OBČINA MENGEŠ SE PRIDRUŽUJE UNICEF-OVI MREŽI VARNIH TOČK

Občina Mengeš se pridružuje UNICEF-ovi mreži Varnih točk
 
Občina Mengeš se bo s prvim šolskim dnem pridružila UNICEF-ovi mreži Varnih točk.  V Sloveniji  bo odslej že več kot 459 Varnih točk, v Občini Mengeš pa 16. Namen in cilj projekta je ustvariti večje ozračje varnosti za otroke, s tem pa občina prevezama družbeno moralno odgovornost in skrb za otroke in mladostnike v Mengšu. Pomembno je, da vsi v lokalni skupnosti skupaj pripomoremo k uspešnemu delovanju projekta.
 
Ob koncu julija se je na Občini Mengeš zbrala ožja strokovna delovna skupina v sestavi Oš Mengeš, Javni Zavod vrtec Mengeš, Zdravstvena postaja Mengeš, Policija in Center za socialno delo Domžale, ki je vzpostavila mrežo Varnih točk. Pomembno vlogo pri sami vzpostavitvi Varnih točk je imela OŠ Mengeš, ki ima zagotovljene vse lastnosti in prakso, kako pomagati otrokom v stiski v šoli ali izven nje. Zato bo pridobitev Varne točke na Oš Mengeš, samo še nadgradnja v smislu osveščanja otrok in staršev, s čimer bo pomembno pripomogla k prepoznavnosti Varne točke v domačem okolju. Tudi v vrtcu Mengeš bodo malčke in starše seznanili s projektom v predšolski vzgoji.
In kaj Varna točka pravzaprav je?
UNICEF-ova Varna točka je z nalepko označen javni prostor, namenjen otrokom in mladostnikom, da se vanj zatečejo v primeru kakršnekoli stiske ( grozijo jim sovrstniki, ne morejo priti domov  ali v stik s starši, izgubili so ključe, bodisi da potrebuje le prijazen nasvet, informacijo ali pa je celo žrtev kaznivega dejanja).Otroku, ki je v trenutni stiski bodo uslužbenci, ki so usposobljeni za pomoč otroku v Varnih točkah, vedno nudili pomoč. V ta namen je ob koncu počitnic na Oš Mengeš potekalo izobraževanje za vse, ki sodelujejo pri samem projektu pod naslovom DA BI RAZUMELI IN ZNALI POMAGATI“, ki ga je izvedel UNICEF Slovenija.
Varne točke so vzpostavljene predvsem ob poteh v šolo ali mestih, kjer se zbirajo otroci in mladostniki ter omogočajo varne prehode dom-šola, šola-dom. Otroci lahko UNICEF-ovo Varno točko prepoznajo po posebni nalepki – smejoči se hišici, ki je nameščena na vidno mesto pred vhodom v poslopje. V Mengšu so Varne točke: Oš Mengeš, vrtec Mengeš,enota Gobica in Sonček, Zdravstvena postaja Mengeš, Pošta Mengeš, Policijska pisarna Mengeš, Knjižnica Mengeš, Mladinski center, Dom počitka Mengeš, Bencinski servis Petrol, frizerski salona Meta Marjeta Cencelj in frizerski salon Studio 9 Vida Križnič in Helena Pogačar, Lokal na Gobavici Tomaž Fartek, PGD Mengeš, PGD Loka pri Mengšu in PGD Topole. Vsi so v projekt  pristopili prostovoljno z namenom, da pripomorejo k večjemu ozračju varnosti in skrbi za otroke. Ob tej priložnosti se jim resnično zahvaljujem za samo uspešno izvedbo projekta, ki ne bo samo črka na papirju, in z željo, da bo projekt zaživel v sami lokalni skupnosti v dobro vseh nas. Hvala tudi sami Občini Mengeš in g.županu Francu Jeriču, ki je prioritetno omogočil izvedbo projekta.
Katarina Zadnikar, lokalna koordinatorka projekta UNICEF-ovih Varnih točk
 
1.    Osnovna šola Mengeš
       Šolska ulica 11
2.    Javni Zavod Vrtec Mengeš
       enota GOBICA
       Šolska ulica 12
3.    Krajevna knjižnica Janeza Trdine
       Slovenska cesta 30
4.    Dom počitka Mengeš - 24 ur
       Glavni trg 13
5.    MCM AIA Mladinski center Mengeš
       Slovenska cesta 28
6.    Policijska pisarna Mengeš
       Zavrti 2
       (01) 723 75 68 
       113
7.    Zdravstvena postaja Mengeš
       Zoranina ulica 3
8.    Javni Zavod Vrtec Mengeš
       enota SONČEK
        Zoranina ulica 5
9.    Pošta Mengeš
       Trdinov trg 8 a
10.   Lokal na Gobavici
        Tomaž  Fartek s.p.
        Ogrinovo 4
11.   Frizerski salon Studio 9
        Vida Križnič s.p.
        in
        Helena Pogačar s.p.
        Prešernova cesta 19
12.   Bencinski servis Mengeš
        Slovenska cesta 83
13.   Frizerski salon Meta
        Marjeta Cencelj s.p.
        Gasilska cesta 60
        Loka pri Mengšu
14.  GASILSKI DOM Loka pri Mengšu
        PGD Loka pri Mengšu
        Gasilska cesta 46
15.   GASILSKI DOM Mengeš
         PGD Mengeš
         Zavrti 2
16.   GASILSKI DOM Topole
         PGD Topole
         Topole 21