OBČINA MENGEŠ V VSEH POMEMBNIH POGLEDIH POSLOVALA V SKLADU S PREDPISI

V maju 2017 je Računsko sodišče Republike Slovenije pričelo s postopkom revizije pravilnosti poslovanja Občine Mengeš. Pregled je zaključilo v marcu 2018, ko je Računsko sodišče sprejelo Revizijsko poročilo, v katerem ugotavlja, da občina v vseh pomembnih pogledih poslovanja deluje skladno s predpisi, zato tudi ni bil izrečen noben popravljalni ukrep. 
 
Računsko sodišče je Občini Mengeš skladno z izdanim mnenjem s pridržkom, podalo dve priporočili, ki se nanašata na okrepitev delovanja notranjih kontrol pri pripravi proračuna in zaključnega računa ter pri dodeljevanju tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam.
 
Revizijsko poročilo št. 324-21/2017/26, z dne 30. marca 2018, je bilo objavljeno na spletni strani Računskega sodišča, www.rs-rs.si, v rubriki Revizije/Arhiv revizij v torek, 3. aprila 2018.