OBNOVA BRVI PRI KULTURNEM DOMU MENGEŠ

Brv pri Kulturnem domu Mengeš se bo obnavljala v času šolskih počitnic
 
Občina Mengeš šolarje, njihove starše ter obiskovalce Športnega parka Mengeš obvešča, da bodo v času šolskih počitnic začeli z načrtovano sanacijo brvi pri Kulturnem domu Mengeš. Brv bo obnovljena zaradi precejšnje dotrajanosti. Zamenjana bo nosilna konstrukcija mostu, zamenjane bodo podnice ter postavljena nova ograja. V času del  bo v neposredni bližini postavljen nadomestni most, posebej bo poskrbljeno za ribe in druge živali v Pšati. Delo bo predvidoma potekalo 14 dni, v tem času bo most zaprt, zato bo varen prehod zagotovljen na vzporedno postavljenem pontonskem mostu.